top of page

Miljö och hållbarhet

Vi har planeten till låns av våra barn och framtida generationer anser vi. Med det synsättet kan vi inte undvika att ta miljö- och hållbarhetsfrågor på allvar. Vi erbjuder produkter som inspirerar till magiska världar, skapade av naturmaterial från våra skogar. Vårt ansvar blir därmed att lämna naturen lika ren och vacker som den var innan vi producerade den inspirerande postern till dig.

man-gb687f9549_1920.jpg

Vi arbetar tillsammans med moderna leverantörer som har ett stort miljötänk. Vi är stolta över att arbeta globalt och digitalt men anlitar lokala aktörer för slutprodukten. På så sätt kan leveranssträckan hållas kort utan att tumma på kvalitén. Vi säkerställer att hela tryckprocessen uppfyller de krav som krävs för att att bibehålla en balans i naturen. Som en mindre aktör är vi noggranna i alla våra val för att få minsta möjliga miljöpåverkan.

 

VI-skogen

Varje poster är en bit från ett nedhugget träd. För varje träd som avverkas för att producera våra posters planterar vi två nya. Detta gör vi genom Vi-skogen som planterar träd för att motverka fattigdom i östra Afrika. Träden ger bördigare jord och större skördar, mer mat på bordet och är bra för klimatet. Vi ser det som en självklarhet att stötta detta viktiga arbete. Läs mer om deras arbete här: https://viskogen.se.

Vi kommer stötta olika initiativ framöver, följ med oss i bloggen och vårt nyhetsbrev för att läsa mer.

Vi-Skogen
bottom of page